LugnetXCOwebb1.jpg

….Anmälan öppnar senare..Registration is open….

….Svenska deltagare..Swedish competitors….

….International competitors..International competitors….

….Inbjudan/PM..Invitation/PM….

 

….

Välkommen till Lugnet XCO 2019 Varmt välkomna till den andra upplagan av Lugnet XCO som arrangeras tillsammans av Falu CK och Borlänge CK. Vi fortsätter enligt vår plan med att utveckla evenemanget och erbjuder 2019 en internationell XCO tävling för Juniorer och Elit på nivån “C1”. Siktet är inställt på något betydligt större... Banan som cyklisterna kommer att möta på SSAB Mountainbike Arena är densamma som 2018 och är designad för XCO racing på högsta internationella nivån. Valda delar av den 4 km långa banan kommer att användas för övriga tävlingsklasser. Ännu en gång: VARMT VÄLKOMMEN till Dalarna, Falun, Lugnet och SSAB MTB Arena för årets kanske mest utmanande XCO tävling!

TÄVLINGSBESKRIVNING
Tävlingarna avgörs på den designade cross-country banan på SSAB Mountainbike Arena. Hela banan mäter 4 km, omfattar 175 höjdmeter per varv och används för samtliga klasser förutom till nybörjare och ungdomsklasser. Veteran- och ungdomsklassernas tävlingar avgörs på utvalda delar av banan i absolut närhet till tävlingscentrat. Banan präglas av kuperad terräng, en mix av snabba och långsamma partier med en del byggda tekniska hinder.

ANMÄLAN
Anmälningarna ska vara arrangören tillhanda senast den 26 maj. Anmälan och betalning av startavgift skall ske genom SCF:s system för svenska cyklister. Anmäld cyklist (=registrerad anmälan i swecyclingonline) kommer att krävas på anmälningsavgift om läkarintyg ej uppvisas. Utländska cyklister anmäler sig via anmälningsformulär i länken: https://rebrand.ly/ lugnetxco2019registration.com Observera att efteranmälan i mån av plats endast är möjlig fram till kl 09:00 den 1 juni. Nybörjare anmäler sig via länken: https://rebrand.ly/lugnetxco2019nyborjare alternativt på plats senast en timme före start för Nybörjarklasserna. Betalning för nybörjare sker på plats i samband med nummerlappsuthämtningen. Anmälningsavgifter enligt nedan • 500 sek/deltagare i H/D Elit • 350 sek/deltagare för H/D Jun, Veteraner samt H/D Sport • 300 sek/deltagare i P/F 13-16 • 150 sek/deltagare i P/F10-12 • 50 sek/deltagare för Nybörjare OBS! Efteranmälan mot ordinarie anmälningsavgift plus 100 procent förutom för Nybörjare. Betalning på plats kontant eller via Swish senast en timme före start. Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk i alla klasser förutom nybörjare. Engångslicens kan lösas i ungdoms- och sportklasserna. Chip är obligatoriskt för alla klasser utom nybörjarklasserna och respektive deltagare ansvarar för att RÄTT chip är kopplat till RÄTT cyklist! Chip kan hyras för 100 sek/ cyklist i ungdomsklasserna, övriga klasser 200 sek. Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000 sek. Bokning av chip görs via länken: https://rebrand.ly/lugnetxco2019chip. Observera att antalet hyrchip är begränsat.

TRÄNING
Fredag 31 maj: Öppen träning hela dagen. Ingen sjukvård på plats och banmarkering endast med enduropilar. Inga nummerlappar behövs under denna träning. Lördag 1 juni: Öppen träning som på fredagen fram till och med 08:15. Officiell träning klockan 11:10 till 11:45. Nummerlappar måste användas under officiella träningen. Ledare till ungdomscyklister löser ut nummerlappar märkta ”Leader” i kansliet. Träning på banan under tävling kommer att bestraffas med böter. LAGLEDARMÖTE FÖR KLASS H/D OCH H/D JUNIOR Obligatoriskt lagledarmöte kommer att hållas klockan 11:00 den 1 juni inne på sekretariatet. Observera att UCI reglerna innebär obligatorisk närvaro av lagledare från varje förening/team (paragraf 4.1.026).

SERVERING
Serveringen på arenan kommer att tillhandahålla sallader, fyllda baguetter, hamburgare, fika, kaffe, smoothies, dricka etc. Betalning kontant eller via Swish/bankkort.

TEAM TÄLT
Vi kommer att upplåta plats för teamtält på arenan i närheten av start/mål. PM Kommer att finnas tillhanda senast tre dagar före tävling på hemsida och swecyclingonline.se. Löpande information kommer att finnas tillgänglig på www.lugnetxco.se. Upplysningar lämnas av Mikael Löfgren eller Roger Karlsson (kontaktuppgifter nedan).

BOENDE
Falu Turist Byrå, Trotzgatan 10-12, 791 83 Falun. +46 771-62 62 62 Scandic Hotel Lugnet, Svärdsjögatan 51, 791 31 Falun. +46 23 669 22 00 Lugnets Camping, Lugnetvägen 14, 791 31 Falun, +46 23-654 00 Falu Fängelse Vandrarhem, Villavägen 17, 791 37 Falun, 023-79 55 75

HITTA HIT
Lugnetvägen 15
791 31 Falun
GPS coordinates, Latitud: 60.617935 | Longitud: 15.655443
lugnetxco.se

ÖVRIGT
SCFs TR 1,4, och 12 för MTB samt UCI´s reglemente för H/D Elit. Allt deltagande sker på egen risk. Terrängen runt Lugnet är naturskyddad varför vi vädjar er att iaktta den hänsyn som krävs i sådant område. Observera att särskilda ”skräpzoner” kommer att införas intill langningszonen och nedskräpning kan beivras.

KONTAKTPERSONER
Tävlingsledare: Mikael Löfgren, +46 (0)70-363 33 14, mikael.lofgren70@gmail.com
Sjukvård: David Björklund, +46 (0)70-592 22 09, david.bjorklund@ltdalarna.se
Vice tävlingsledare: Roger Karlsson, +46 (0)70-535 61 26, roger.a.karlsson@ssab.com
Sekretariat: Jessica Bergs, +46 (0)70-553 48 45, jessicabergs.jb@gmail.com
Banchef: Fredrik Dahlgren, +46 (0)70-327 79 95, fdahlgren71@gmail.com
Marknad, Webb, Sociala medier: Stefan Carlsson, +46 (0)73-474 77 40, stefan.carlsson68@gmail.com

Varmt välkommen önskar Falu Cykelklubb och Borlänge Cykelklubb alla cykelentusiaster till en trevlig helg i Falun och på SSAB Mountainbike Arena!

..

THE COURSE
The races are settled on the newly built cross-country track at Lugnet Arena. The entire track measures 4 km, comprises 175 height meters per revolution and is used for all classes except for beginners and youth classes. The veteran and sub-class competitions are decided on selected parts of the course in absolute proximity to the competition center. The course is characterized by hilly terrain, a mix of fast and slow parts with some built technical obstacles

REGISTRATION
Opens later

HUNGRY
Serving in the arena will provide salads, stuffed baguettes, burgers, coffee, coffee, smoothies, drinks etc. It is possible to pay with Swish.

TEAM AREA
We will make room for team tents in the arena near the start / finish.

PM
Will be available no later than three days before the competition on the website and swecyclingonline.se. Current information will be available at www.lugnetxco.se. Information is provided by Mikael Löfgren or Roger Karlsson (contact details below).

ACCOMODATION
Falu Tourist Agency, Trotzgatan 10-12, 791 83 Falun. +46 771-62 62 62
Parking space for caravans / motorhomes will be arranged directly next to the arena.
Contact Stefan Carlsson for booking caravan-caravan site

FIND YOUR WAY
Lugnetvägen 15
791 31 Falun

GPS coordinates, Latitude: 60.617935 | Length: 15.655443

lugnetxco.se

OTHER
SCFs TR 1.4, and 12 for MTB and UCI's regulations for H / D Elit. All participation takes place at your own risk. The terrain around the air is protected by nature, so we urge you to observe the considerations required in such areas. Note that special "junk zones" will be introduced next to the slope zone and littering can be prosecuted.

CONTACT
Competition leader: Mikael Löfgren, +46 (0) 70-363 33 14, mikael.lofgren70@gmail.com
Healthcare: David Björklund, +46 (0) 70-592 22 09, david.bjorklund@ltdalarna.se
Vice competition leader: Roger Karlsson, +46 (0) 70-535 61 26, roger.a.karlsson@ssab.com
Secretariat: Jessica Bergs, +46 (0) 70-553 48 45, jessicabergs.jb@gmail.com
Banchef: Fredrik Dahlgren, +46 (0) 70-327 79 95, fdahlgren71@gmail.com
Market, Web, Social media: Stefan Carlsson, +46 (0) 73-474 77 40, stefan.carlsson68@gmail.com

Falu Bicycle Club and Borlänge Bicycle Club welcomes all bike enthusiasts for a nice weekend in Falun and at the SSAB Mountainbike Arena!

….

….Tävlingsschema..Race scheduele….

….Tävlingsschema..Race scheduele….

 

….Fredag 31 maj..Friday May 31….

….Öppen träning. Ingen sjukvård på plats och inga krav på nummerlappar. .. Open training no medics on venue and no demands for wearing bib….

 

….Lördag 1 juni..Saturday June 1….

....Ungdom..Juniors....
....Öppen träning..Open training.... ....till 08.15..until 8:15....
P10-12 08.30
F10-12 08.30
....Prisutdelning..Price cermony....
P13-14 09.05
F13-14 09.05
....Prisutdelning..Price cermony....
P15-16 10.10
F15-16 10.10
....Prisutdelning..Price cermony....
Nybörjare 8 / 9 / 10 11.15
Nybörjare 6 / 7 11.16
Prisutdelning
....Vuxen..Adults....
....Officiell träning..Official training.... 11.10-11.45
....HJ..Men Juniors.... 11.50
....DJ..Women Juniors.... 11.51
Elite Men UCI Class 1 13.20
Elite Woman UCI Class 1 13.21
....Prisutdelning..Price Ceremony....
H30, H40, H50 15.10
D30, D40, D50 15.11
H Sport 15.12
DSport 15.12
....Prisutdelning..Price Ceremony....

….Tävlingsbanan..The Course….

Karta jun-elit.jpg

….Banfakta..Course Facts….

 • ….Längd: 4,0 km..Length 4.0 km….

 • ….Höjdskillnad: 90 meter..Altitude difference: 90 meter….

 • ….Total stigning: 175 meter..Total climb: 175 meter….

….Ny XCO-bana!..New XCO track!….

….

Den nya XCO-banan på Lugnet är det senaste tillskottet bland SSAB MTB Arenas leder och stod åkbar sommaren 2018. Banan är en helt dedikerad XCO-bana byggd för att möta internationella tävlingskrav. XCO-banan ligger centralt belägen på Arenan och är öppen för cykling under hela säsongen. Banan är designad och byggd i samarbete med aktiva cyklister på olika nivåer.

..

The new XCO track at Lugnet is the latest addition to SSAB MTB Arenas MTB tracks and was ready for action the summer of 2018. The course is a fully dedicated XCO course built to meet international competition requirements. The XCO track is centrally located in the Arena and is open for cycling throughout the season. The course is designed and built in cooperation with active cyclists at different levels.

….

….Bilder från banan..Pictures from the course….

Bankarta pojkar/flickor 10-14 Banfakta Längd: 2,5 km Höjdskillnad: 45 meter Total stigning: 110 meter

Bankarta pojkar/flickor 10-14

Banfakta

Längd: 2,5 km

Höjdskillnad: 45 meter

Total stigning: 110 meter

Bankarta pojkar/flickor 15-16 & herrar/damer veteraner Banfakta Längd: 3,0 km Höjdskillnad: 55 meter Total stigning: 140 meter

Bankarta pojkar/flickor 15-16 & herrar/damer veteraner

Banfakta

Längd: 3,0 km

Höjdskillnad: 55 meter

Total stigning: 140 meter

….Startlistor..Start lists….

….

Preliminära startlistor

Pojkar 10-12
Flickor 10-12

Pojkar 13-14
Flickor 13-14

Pojkar 15-16
Flickor 15-16

Nybörjare 8/9/10
Nybörjare 6/7

Herr Junior
Dam Junior

Herr Elit
Dam Elit

H30
H40
H50
H Sport

D30
D40
D50
D Sport

..

Preliminary start lists

….
 

 

….Boende och mat..Accomodation and food….

 

….Lugnet XCO Camping..Lugnet XCO Camping….

….

Utanför och nedanför hästskon kommer finns plats för ett antal husvagnar och husbilar. Under hästskon finns även toaletter. Tillgång till dusch finns under tävlingsdagen i ordinarie omklädningsrum, övriga dagar mot kostnad i Lugnethallen. Är du intresserad av plats i anslutning till hästskon? Kontakta Stefan Carlsson.

På parkeringen ovanför Arena Lugnet, vid Skyttepaviljongen, finns också möjlighet att ställa upp husvagn/husbil.

..

Outside and below the Hästskon there is room for a number of caravans and motorhomes. There are also toilets in direct connection. Access to the shower is available on the day of the competition in regular changing rooms, other days at cost in Lugnethallen. Are you interested in a place near the Hästskon? Contact Stefan Carlsson.

In the parking lot above Arena Lugnet, at Skyttepaviljongen, there is also possibility to set up caravan / camper.

….

 

Scandic Lugnet

….

Cykelvänligt hotell med cykeltvätt och förvaring, 500 meter från tävlingsarenan.

..

Cycling friendly hotel with bike wash possibilities and storage. 500 m from the Arena.

….

 

….Övrigt boende..Other accommodation….

….

För övrigt boende i Falun och Dalarna, se visitdalarna.se

..

For additional information about accomodation in Falun and Dalarna please contact Visit Dalarna.

….

 

….Mat..Food….

….

Inne på tävlingsarena finns enklare mat och dryck att köpa. Lagad mat, glass och fika hittar du på Lugnets Restaurang alldeles bredvid. I anslutning till Lugnetarenan finns även Scandic Restaurang och Högbo Pizzeria. Falu centrum med restauranger och fik ligger ca 10 minuters promenad från Lugnet.

..

Inside the Arena there is easier food and drink to buy. Real food, ice cream and coffee can be found at Lugnets Restaurant right next door. In connection with the Arena there is also Scandic Restaurang and Högbo Pizzeria. Falu center with restaurants and cafeterias is located about 10 minutes walk from Lugnet.

….

….Resa och parkering..Travel and parking….

 
 

….För GPS:en

Adress
Lugnet Falun
Lugnetvägen 11
791 31 Falun

Koordinater
Latitud: 60.61806
Longitud: 15.655374

..

For the GPS

Adress
Lugnet Falun
Lugnetvägen 11
791 31 Falun

Coordinates
Latitud: 60.61806
Longitud: 15.655374

….

 

….Avstånd med bil..Distance by car….

Stockholm – Falun: 2,5 tim
Örebro – Falun: 2,5 tim
Gävle – Falun: 1 tim
Göteborg – Falun: 6 tim

….Parkering..Parking….

….

Parkering sker på Lugnetarenans stora parkering, 200 meter från skidstadion och tävlingsarenan.

..

Parking is available at Lugnets big parking space, 200 m from the venue.

….