….Tävlingsbanan..The Course….

….Banfakta..Course Facts….

  • ….Längd: 4,0 km..Length 4.0 km….

  • ….Höjdskillnad: 90 meter..Altitude difference: 90 meter….

  • ….Total stigning: 175 meter..Total climb: 175 meter….

….Ny XCO-bana!..New XCO track!….

….

Den nya XCO-banan på Lugnet är det senaste tillskottet bland SSAB MTB Arenas leder och stod åkbar sommaren 2018. Banan är en helt dedikerad XCO-bana byggd för att möta internationella tävlingskrav. XCO-banan ligger centralt belägen på Arenan och är öppen för cykling under hela säsongen. Banan är designad och byggd i samarbete med aktiva cyklister på olika nivåer.

..

The new XCO track at Lugnet is the latest addition to SSAB MTB Arenas MTB tracks and was ready for action the summer of 2018. The course is a fully dedicated XCO course built to meet international competition requirements. The XCO track is centrally located in the Arena and is open for cycling throughout the season. The course is designed and built in cooperation with active cyclists at different levels.

….

….Bilder från banan..Pictures from the course….

Bankarta pojkar/flickor 10-12
Bankarta pojkar/flickor 13-14

Banfakta

Längd: 2,5 km

Höjdskillnad: 45 meter

Total stigning: 110 meter

Bankarta pojkar/flickor 15-16 & herrar/damer veteraner

Banfakta

Längd: 3,0 km

Höjdskillnad: 55 meter

Total stigning: 140 meter