Organisation

 

Tävlingsledare            

Roger Karlsson
roger.a.karlsson@ssab.com
070-535 61 26

Mikael Löfgren
mikael.lofgren70@gmail.com
070-363 33 14

Banansvariga

Stefan Carlsson

Fredrik Dahlgren

Mål / resultat

Marcus Hylén

Robert Weijdenstål

Säkerhet

David Björklund

 

Start

Staffan Eriksson

Servering

Kina Fagerberg

Sekretariat

Jessica Bergs

Stadion

Stefan Johansson

 

Press

Roger Karlsson

Mikael Löfgren

Marknadsföring

Roger Karlsson

Mikael Löfgren

Kommunikation

Hampus Olofsson, Falu Kommun